Media & Reputatie


Balk Legal biedt juridische bijstand aan cliënten die worden geconfronteerd met negatieve publiciteit of ongewenst gebruik van hun portret. Dit praktijkgebied omvat onder andere de volgende deelgebieden:

  • onrechtmatige (pers)publicaties;
  • portretrecht;
  • informatievrijheid;
  • vrijheid van meningsuiting;
  • publicatieverboden;
  • rectificaties;
  • het opstellen van juridische persberichten.