Welkom


Balk Legal is een jong en innovatief advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht) en geschillenbeslechting op het gebied van commerciële contracten (verbintenissenrecht).

Tot de cliëntenkring van Balk Legal behoren toonaangevende partijen die creëren (zoals schrijvers, componisten, tekstdichters, scenarioschrijvers, vormgevers en illustratoren), innoveren (zoals techbedrijven, softwareontwikkelaars en appbouwers) en ondernemen (veelal in het MKB-segment).

Balk Legal hecht zeer aan een persoonlijk contact met de cliënt en bouwt graag aan een langdurige werkrelatie. Hierbij hanteert zij concurrerende tarieven. Als de zaak zich daarvoor leent, staat Balk Legal open voor het experimenteren met alternatieve tariefstructuren, zoals “fixed fees” en abonnementsvormen. Transparantie over de kosten is voor Balk Legal vanzelfsprekend.

Intellectuele Eigendom


Auteursrecht

Merkenrecht

Handelsnaamrecht

Modellenrecht

Naburige Rechten

Databankenrecht

Geschillenbeslechting


Totstandkoming contracten

Contractuele aansprakelijkheid

Beëindiging van langlopende contracten

Uitleg contracten

Aandeelhoudersgeschillen

Arbitrage

Contact


Balk Legal 

Nieuwe Manegeplein 21
2023 GG  Haarlem

T   +31 (0)23 - 2052 826
E   balk@balklegal.nl

  Meer informatie over mr. Rik Balk

Auteurs


Tech


MKB