ICT & Privacyrecht


Balk Legal heeft uitgebreide expertise op het gebied van ICT en privacyrecht. Of het nu gaat om contractuele aangelegenheden rondom software of advies over de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Balk Legal assisteert u graag. Dit praktijkgebied omvat onder andere de volgende deelgebieden:

  • het opstellen en beoordelen van ICT-contracten;
  • software, (internet)applicaties, domeinnamen en websites;
  • cloud computing;
  • advies over het verwerken, verveelvoudigen en beheren van persoonsgegevens;
  • het spanningsveld tussen privacy en informatievrijheid;
  • databankenrecht;
  • E-commerce.