Geschillenbeslechting


Een geschil kan uw ondernemingsvrijheid ernstig beperken. In het bijzonder als het gaat om vitale bedrijfsbelangen. Balk Legal accelereert juist in dit soort situaties en is gebrand op een praktische en efficiënte oplossing. Zodat u verder kunt met waar u goed in bent. Het kantoor behandelt geschillen op de volgende gebieden:

Totstandkoming contracten;

Contractuele aansprakelijkheid;

Beëindiging van langlopende contracten;

Uitleg contracten;

Aandeelhoudersgeschillen;

Arbitrage.

Meer informatie

Contact


mr. Rik Balk

Max Euweplein 39
2031 VP  Haarlem

T   +31 (0)23 - 2052 826
E   balk@balklegal.nl