Bestuursrecht


Geschillen met de gemeente of omwonenden zijn veel voorkomend. De bestuursrechtelijke praktijk van Balk Legal richt zich met name op de organisatoren van evenementen die geconfronteerd worden met problemen rondom vergunningen. Balk Legal adviseert u graag over de strategie en staat u bij in procedures die de doorgang van uw evenement kunnen frustreren. Dit praktijkgebied omvat onder andere de volgende deelgebieden:

-Het aanvragen van evenementenvergunningen;

-Het maken van bezwaar tegen de weigering van een vergunning;

-Strategisch advies indien belanghebbenden bezwaar maken tegen een vergunning;

-Het voeren van verweer tijdens een kort geding ter zake de schorsing van een verleende vergunning.

Meer informatie

Contact


Nieuwe Manegeplein 21

2023 GG  Haarlem

T   +31 (0)20 - 2052 826
E   balk@balklegal.nl