Flexibel rechtenbeheer

In juni 2014 heeft muziekrechtenorganisatie Buma / Stemra het flexibel rechtenbeheer ingevoerd. Dit houdt in dat rechthebbenden bepaalde categorieën kunnen uitsluiten van het beheer door Buma / Stemra. Dat stelt hen in staat om hun rechtenbeheer in specifieke gevallen zelf te regelen. Uit een recent onderzoek blijkt dat weinig auteurs op de hoogte zijn van deze optie(s). Daarom volgt hieronder ter opfrissing een beknopt overzicht van de categorieën die men kan uitsluiten (“opt outs”):

-Buitenland (zodat de auteur zich rechtstreeks kan aansluiten bij een buitenlandse organisatie, zoals het Duitse GEMA of het Belgische SABAM);

-Eigen website (zodat de auteur geen vergoeding meer aan Buma hoeft te betalen voor het openbaar maken van zijn eigen muziek via zijn eigen website);

-Events (de incasso voor muziekgebruik tijdens concerten, festivals, feesten, enzovoorts);

-Radio & TV (met name de incasso bij radio- en tv-omroepen);

-Achtergrondmuziek (zoals muziekgebruik in winkels en kroegen);

-Mechanisch (met name het vastleggen van muziek op fysieke dragers zoals cd’s);

-Online (streaming, on demand, downloads, enzovoorts);

Naast deze algemene categorieën bevat het Exploitatiereglement van Buma / Stemra (artikel 3) de mogelijkheid om de organisatie te verzoeken de exploitatie en de handhaving van muziekrechten in zeer specifieke gevallen niet te verrichten. Ook dan kan de rechthebbende de exploitatie weer zelf regelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan muziekgebruik door politieke partijen. Ook Buma kan gebruik maken van deze regeling. Buma heeft op grond daarvan muziekgebruik tijdens begrafenissen uitgesloten, omdat zij het niet gepast vindt om daarvoor te incasseren.           

Twijfelt u over de vraag of u het rechtenbeheer in bepaalde categorieën of in specifieke gevallen beter zelf kunt regelen? Neem dan eens vrijblijvend contact op via balk@balklegal.nl of 020-2611 937.