Flexibel auteursrechtenbeheer

In juni 2014 heeft muziekrechtenorganisatie Buma / Stemra het flexibel rechtenbeheer ingevoerd. Dit houdt in dat rechthebbenden bepaalde categorieën kunnen uitsluiten van het beheer door Buma / Stemra. Dat stelt hen in staat om hun rechtenbeheer in specifieke gevallen zelf te regelen. Lees meer.

Wet auteurscontractenrecht in werking getreden

Op 30 juni 2015 is de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet heeft als doel de positie van de maker van een werk ten opzichte van de exploitant te versterken. De wet is ingevoegd in de auteurswet, te weten artikel 25b Auteurswet en verder. Lees meer.

Voorkom verval van persoonlijkheidsrechten bij het erven van auteursrecht

Bij het overlijden van de auteur gaat het auteursrecht automatisch over op de erfgenamen door erfopvolging. Dat volgt onder meer uit artikel 2 Auteurswet. Als de auteur geen testament heeft laten opstellen, dan zijn dit de erfgenamen die de wet aanwijst. Lees meer.

Schadevergoeding bij ongeautoriseerd gebruik van foto’s

De laatste tijd is er veel aandacht voor het openbaar maken van foto’s via internet zonder toestemming van de rechthebbende. Vaak is de openbaarmaking van de foto zonder toestemming al een feit en staat de inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf vast. Lees meer.

Muziekuitgaveovereenkomsten en opzegging

In een recente uitspraak heeft het Hof Amsterdam bepaald dat muziekuitgaveovereenkomsten - die zijn gesloten voor de duur van het auteursrecht - in beginsel opzegbaar zijn. Het gaat hier om overeenkomsten waarbij de auteur het auteursrecht op zijn muziekwerken voor de duur daarvan heeft overgedragen aan de uitgever. Lees meer.