Aansprakelijkheidsrecht


In de handelspraktijk en de communicatiebranche gelden veel zorgvuldigheidsnormen. Wie is er aansprakelijk voor de door u geleden schade? Aan welke veiligheidseisen moet uw product voldoen? Kunt u zich indekken tegen aansprakelijkheid of deze uitsluiten? Op dit soort vragen heeft Balk Legal een antwoord. Dit praktijkgebied omvat onder andere de volgende deelgebieden:

  • (product)aansprakelijkheid;
  • onrechtmatige (pers)publicaties;
  • aansprakelijkheid van “internet service providers”;
  • aansprakelijkheid voor dataverlies;
  • oneerlijke concurrentie;
  • schadevergoeding.